Rüzgar Enerji Santrali İmar Planı

  • 0

Rüzgar Enerji Santrali İmar Planı

Rüzgar Enerji Santrallerinin

1/5000 – 1/1000 Ölçekli HaliHazır Haritalarının Yapımı

Kurum Görüşlerinin Alınması

(Orman – Kültür – Tabiyat Varlıkları – Gıda Tarım – Halk Sağlığı – SHGM – Milli Emlak – MTA – Karayolları – YEGM – …………….)

İmara esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunun hazırlanması

1/5000 – 1/1000 Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması

Yol Projelerinin Hazırlanması

Hizmetlerini Sunuyoruz

 


Yorum Bırakın