Hizmetlerimiz

 

PLANLAMA HİZMETLERİ
 • Nazım İmar Planı – Uygulama İmar Planları – Mevzi İmar Planları
 • Kentsel Planlama
 • Ulaşım – Trafik Planlaması
 • Kıyı – Liman Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Kentsel Dönüşüm Planları
 • Toplu Konut Alanları ve Yeni Yerleşim Alanı Planlama
 • Kamulaştırma Hizmetleri
 • Mimari Tasarım Hizmetleri

 

PLANLAMA ÖNCESİ HİZMETLER
 • HaliHazır Harita Yapımı
 • İmar Planlarına Esas Jeolojik Etütlerin Yapılması
 • Kurum Görüş ve İzinlerinin Alınması
 • Yol Projeleri
 • Plankote – Aplikasyon Hizmetleri

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Özel Sektör ve Yerel Yönetimlere Planlama Konularında Danışmanlık Hizmetleri
 • Yatırım Danışmanlık Hizmetleri
 • Teknik Danışmanlık Hizmetleri
 • Gayrimenkul Geliştirme