Hakkımızda

Ankara’da 1991 yılında kurulan Firmamız,Proje ve İnşaat konuları ile ,  RES ve GES Projelerinin, Harita, Planlama, Yol Projelerinin danışmanlık hizmetleri,Altyapı-Üstyapı Kontrollük hizmetleri başta olmak üzere,

  • Mimari Projeler,
  • Peyzaj proje ve uygulamaları
  • Kent İmar Planları,
  • Halihazır Harita Yapımı,
  • İmar Uygulamaları,
  • Altyapı ve Üst yapı İnşaat Uygulamaları,

Kıyı Düzenlemeleri ve Kentsel Tasarım Proje Çalışmalarını,Villa proje ve İnşaat Uygulamalarını, Yatırımcı Kuruluşlar,Özel Şahıslar, İller Bankası, G.A.P. İdaresi, Kooperatifler ve Belediyelere yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışında sürdürmektedir.