Haberler

Rüzgar Enerji Santrali İmar Planı

Rüzgar Enerji Santrallerinin 1/5000 – 1/1000 Ölçekli HaliHazır Haritalarının Yapımı Kurum Görüşlerinin Alınması (Orman – Kültür – Tabiyat Varlıkları – Gıda Tarım – Halk Sağlığı – SHGM – Milli Emlak – MTA – Karayolları – YEGM – …………….) İmara esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunun hazırlanması 1/5000 – 1/1000 Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması Yol Projelerinin

0 comments

Rüzgar Enerji Santrali Proje Geliştirme

Rüzgar Enerji Santralleri’nin Proje Geliştirme ve Başvuru Süreçlerinde ; Mülkiyet Analizleri Rüzgar Ölçüm Direkleri Yer Tespiti,Gerekli İzin ve Kabul İşlemleri Gerekli Kurum İzin ve Onaylarının Alınması Hizmetlerini Sunuyoruz  

0 comments

2018 İmar Barışı Broşürü

0 comments

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30443 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı

0 comments

Alp Planlama

Alp Şehir Planlama Harita Mimarlık Ltd.Şti.

0 comments

2018 İmar Barışı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar? 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.   2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır? Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.   3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir? İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.   4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir? Arsa

0 comments